קטע:מצודות על משלי יד לג

מצודת דוד

"תנוח" - תמצא מנוחה, ולא יודיענה למי שאינו ראוי לה.

"ובקרב" - מעט החכמה אשר היא בקרב הכסילים תודע לכל, כי מכריזה ברבים; איסתרא בלגינא קיש קיש קריא.