קטע:מצודות על משלי יד כז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מקור" - יראת ה' הוא מקור הנובע חיים, כי היראה תזהירו לסור ממוקשי מות, הם עוונות ופשעים.