פתיחת התפריט הראשי

מצודת דוד

"ביראת ה'" - הליכת האדם ביראת ה' היא לו מבטח עוז, וגם לבניו יהיה מחסה לחסות בצל זכותו.