קטע:מצודות על משלי יד כג

מצודת דוד

"בכל עצב" - בכל דבר עצבון ועמל יגיעת המלאכה יהיה לאדם יתרון וריוח מה; אבל דבר שפתים, העמל בו הוא אך למחסור, כי ברוב דברים לא יחדל פשע.

מצודת ציון

"עצב" - גם העמל נקרא עצב, כי עצב בעמלו.

"מותר" - יתרון והרוחה.