קטע:מצודות על משלי יד יד

מצודת דוד

"סוג לב" - הלב הנסוג מה' ישבע מדרכיו, כי גמולו כמפעלו.

"ומעליו" - בעת יקבל הגמול, יהיה איש טוב נפרד מעליו לבל יהיה נלקה עמו.

מצודת ציון

"סוג" - ענינו ההחזרה לאחור, כמו (ישעיהו נט): "והוסג אחור משפט".