קטע:מצודות על משלי יד יב

מצודת דוד

"ישר לפני איש" - נראה בעיניו כי ישר הוא.

"ואחריתה" - אבל סוף הדבר הוא מדרכי מות.