קטע:מצודות על משלי יד יא

מצודת דוד

"בית" - ר"ל: עם שהוא בנין חזק כדרך הבית.

"ואוהל" - עם שהוא עראי כדרך האוהל, מכל-מקום יפריח ויעלה מעלה מעלה.