קטע:מצודות על משלי יד טו

מצודת דוד

"לכל דבר" - לדברי לשון הרע הנאמר לו.

"לאשורו" - לדרכו האמיתי, רוצה לומר, לאמיתת הענין.

מצודת ציון

"לאשורו" - ענין דרך ופסיעות, כמו (איוב כג): "באשורו אחזה רגלי".