קטע:מצודות על משלי יד ג

מצודת דוד

"חוטר גאוה" - גאוה זקופה כמקל.

"תשמורם" - מלדבר גאות.

מצודת ציון

"חוטר" - מטה, כמו (ישעיהו יא): "ויצא חוטר מגזע ישי".