מצודות על משלי יד א

מצודת דוד

"חכמות נשים" - כל אחת מהחכמות שבנשים בנתה ביתה, ר"ל: מעמדת ביתה על בסיסה.

"תהרסנו" - מהרסת ביתה בידיה.