קטע:מצודות על משלי יג כב

מצודת דוד

"טוב" - איש טוב.

"ינחיל" - נחלתו אף לבני בניו; אבל עושר החוטא הוא צפון לצדיק, ואפילו לבניו לא ינחיל.

מצודת ציון

"וצפון" - ענין הסתרה.

"חיל" - עושר.