קטע:מצודות על משלי יג כ

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"ורועה" - המחבר עצמו לכסילים להיות לו לרעים ישובר וירוצץ עמהם, כי ילמוד מהם וגמולו ישיב לו.

"יחכם" - כי ילמד מהם.

מצודת ציון

"ירוע" - ענין שבירה ורציצה, כמו (תהלים ב): "תרועם בשבט ברזל".