קטע:מצודות על משלי יג יח

מצודת דוד

"ריש" - עניות ובזיון מעותדים לבוא על המבטל המוסר; אבל השומר בלבו דברי התוכחות, יכובד מן הבריות.

מצודת ציון

"פורע" - ענין ביטול.