קטע:מצודות על משלי יג יג

מצודת דוד

"בז לדבר" - המבזה מה ממצוות ה' הוא חובל בעצמו; אבל הירא מן המצוה ומגדל מעלתה, ישולם לו שכר גם בעבור זה.

מצודת ציון

"יחבל" - מלשון חבלה ומכה.