קטע:מצודות על משלי יג יב

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"תוחלת" - המייחל לדבר מה, והיא נמשכת ומתאחרת לבוא, היא לו לכאב לב; וכאשר באה התאוה, היא לו לעץ המגדל חיים, וירופא מכאב הלב.

מצודת ציון

"מחלה" - מלשון חולי ומכאוב.