מצודות על משלי יג טז

מצודת דוד

"כל ערום" - מעשה הערום המה בדעת וכוונה מיוחדת, ואם כי לא יבינו כל; אבל הכסיל פורש אולתו למען יכירו הכל כי אולת הוא.

מצודת ציון

"יפרוש" - מלשון פרישה ושטיחה.