מצודות על משלי יג טו

מצודת דוד

"שכל טוב" - השכל הטוב שיש לאדם הוא יתן אותו לחן בעיני כל; ועם-כל-זה, דרך הבוגדים הוא חזק מאד, ולא יועיל בעל השכל עם שכלו ורב חנו להסירם מדרך ההוא.

מצודת ציון

"איתן" - ענין חוזק, כמו (במדבר כד): "איתן מושבך". משלי