קטע:מצודות על משלי יג ד

מצודת דוד

"נפשו עצל" - נפשו של עצל היא תתאוה לכל ואין לה, כי לרוב עצלותו לא ישיג דבר; אבל נפש הזריזים תדושן, כי ישיגו תאוותם ברוב הזריזות.

מצודת ציון

"חרוצים" - זריזים.

"תדשן" - ענין שומן.