קטע:מצודות על משלי יב כח

מצודת דוד

"ודרך" - בדרך נתיב הצדקה לא ימצא את המוות; וכפל הדבר במלות שונות.

"באורח" - ההולך בדרך צדקה ימצא חיים.

מצודת ציון

"נתיבה" - ענין שביל ומסילה