קטע:מצודות על משלי יב כה

מצודת דוד

"דאגה" - כשבא דאגה בלב איש, ימעט וישפיל אותה מכמות שהיא; ודבר טוב הוא אם יוכל לעצור כח לשמח עוד את הדאגה ולחשוב, כי לטובה בא מה שבא.

מצודת ציון

"ישחנה" - מלשון שחיה והשפלה כמו שחו רעים (לקמן יד)