קטע:מצודות על משלי יב כד

מצודת דוד

"יד חרוצים" - מי שהוא זריז במעשיו להרויח במעשה ידיו, סופו תרום קרנו וימשול, אם-כן ידו משלה לו; אבל יד רמיה, ר"ל: המרויח ברמיה, תהיה להמסה, וירד מטה מטה.

מצודת ציון

"חרוצים" - זריזים.

"למס" - מלשון המסה והמגה.