קטע:מצודות על משלי יב כב

מצודת דוד

"שפתי שקר" - שפתים המדברים שקר.

"רצונו" - הם לרצון לו.