קטע:מצודות על משלי יב כא

מצודת דוד

"לא יאונה" - אין שום עבירה מזדמן לצדיק להיות נכשל בה; אבל הרשעים נתמלאו מרע, כי עבירה גוררת עבירה עד אין תכלית.

מצודת ציון

"יאונה" - ענין הזדמנות, כמו (תהלים צא): "לא תאונה אליך רעה".