מצודות על משלי יב כ

מצודת דוד

"מרמה וגו'" - בלב החושב רע תמצא מרמה, והוא מיצר ודואג שלא יתגלה; אבל היועצים על השלום עוד ישמחו אם יתגלה.

מצודת ציון

"חורשי" - ענין מחשבה.