קטע:מצודות על משלי יב יט

מצודת דוד

"תכון לעד" - מתקיימת עד עולם, אבל לשון שקר לא תתקיים כי-אם עד רגע, הוא עת האמירה, כי לאחר-זה יתברר השקר.

מצודת ציון

"ארגיעה" - מלשון רגע.