מצודות על משלי יב יז

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"יפיח אמונה" - המורגל לדבר דבריו באמונה, כל-שכן בעדותו יגיד צדק; אבל המורגל לדבר שקרים, עם כי המה בדברים של מה בכך, עם-כל-זה קרוב הדבר אשר גם בדבר העדות מרמה בפיו, והרבה יש לחקור בדבריו.

מצודת ציון

"יפיח" - ענין דבור, כי באה בהפחת רוח הפה.