קטע:מצודות על משלי יב ח

מצודת דוד

"לפי שכלו" - כל איש ישובח לפי שיעור שכלו אם רב ואם מעט; אבל מי שלבו נטה מחכמה, יהיה לבזיון.

מצודת ציון

"ונעוה" - מלשון נע, כאשר יאמר מן "זע" - "זעוה".