מצודות על משלי יב ז

מצודת דוד

"הפוך" - כאשר יהפכו הרשעים אז אינם בעולם ויאבד זכר למו; אבל בית הצדיקים יתקיים לעד.

מצודת ציון

"ואינם" - ואין להם.