קטע:מצודות על משלי יא כח

מצודת דוד

"הוא יפול" - ולא יועיל לו עשרו. אבל הצדיקים, הבוטחים בה', יפרחו כעלי האילן.