קטע:מצודות על משלי יא כו

מצודת דוד

"מונע בר" - החדל למכור תבואתו בעת הצורך ומשמרה עד זמן היוקר, יקללוהו בני אומתו; וברכה באה לראש המוכר שבר בעת הצורך, כי הכל יברכוהו. והוא נאמר למשל על השפעת החכמה לזולת.

מצודת ציון

"בר" - תבואה, כמו (בראשית מב): "לשבר בר".

"יקבהו" - יקללוהו, כמו (במדבר כב): "לכה קבה לי".

"לאום" - אומה, כמו (בראשית כה): "ולאום מלאום יאמץ".

"משביר" - ענין מכירת תבואה, כמו (בראשית מב): "לשבר בר".