קטע:מצודות על משלי יא כ

מצודת דוד

"עקשי לב" - מראה לאדם יושרו, ומחשבות לבו - עקשות.

"תמימי דרך" - התם בדרכיו, ומשווה מסתרו לנגלהו, הוא ירצה לה'.

מצודת ציון

"עקשי" - ענין עקום.