קטע:מצודות על משלי יא יט

מצודת דוד

"כן צדקה" - אמיתת הצדקה, ר"ל הנתונה לשמה, היא סבה להשיג החיים; אבל המרדף עם הצדקה את הרעה, לרמות בה את הבריות למען יחזיקוהו לצדיק, היא עוד סיבה למותו, כי לא תחשב לזכות כי-אם לחובה.

מצודת ציון

"כן" - ענינו כמו אמת וצדק, כמו (במדבר כז): "כן בנות צלפחד דוברות".