קטע:מצודות על משלי יא יח

מצודת דוד

"פעולת שקר" - ר"ל פעולתו משקרת בו, ולא תשאר בקיומה.

"וזורע" - הזורע צדקה, שכרו בא באמת; אם-כן, פעולתו, היא גמול הצדקה, הנה באה ומתקיים.

מצודת ציון

"אמת" - ענינו דבר מקויים, וכן (שמואל ב ז): "ודבריך יהיו אמת".