קטע:מצודות על משלי יא יד

מצודת דוד

"באין" - כאשר לא יחשבו תחבולות בדבר המלחמה, אז יפול העם ביד שונאיו; אולם ברוב יועץ קרובה התשועה.