קטע:מצודות על משלי יא יב

מצודת דוד

"בז" - המבזה לחבירו הוא חסר לב.

"ואיש" - אם מי שמבזין אותו הוא איש תבונות, אז יחריש ולא יענהו על כל דבריו, ולא יחוש לדברי חסר-לב.

מצודת ציון

"יחריש" - ישתוק.