קטע:מצודות על משלי יא י

מצודת דוד

"תעלוץ קריה" - כי משפיעים לזולתם מהטובה אשר חלק ה' להם.

"רנה" - כי בעודם בחייהם הרעו לבריות.

מצודת ציון

"תעלוץ" - תשמח.