קטע:מצודות על משלי יא טז

מצודת דוד

"אשת חן" - אשה הנושאת חן בעבור כשרון מעשיה, דרכה לתמוך את הכבוד שלא תלך ממנה, ועושה סמיכות אל הכבוד בהוספת כשרון מעשים.

"ועריצים" - בעלי כח רב, דרכם עשות סמוכות אל העושר לבל יהיה אבוד מהם.

מצודת ציון

"ועריצים" - חזקים, כמו (יחזקאל כח): "עריצי גוים".