קטע:מצודות על משלי יא ח

מצודת דוד

"צדיק" - כשנגזרה צרה על הצדיק, ובעבור הזכות בטלה הגזרה, אז כשנחלץ הצדיק מן הצרה, יבוא רשע במקומו אל הצרה ההיא, כי אין מידת הדין מתפייסת עד יבוא אחר תחתיו.

מצודת ציון

"נחלץ" - ענין הוצאה ושליפה, כמו (דברים כה): "וחלצה נעלו".