קטע:מצודות על משלי יא ו

מצודת דוד

"תצילם" - הצדקה תציל הישרים מרעה.

"ובהות" - בהשבר שהכינו הבוגדים לזולתם, ילכדו הם בעצמם בה.

מצודת ציון

"ובהוות" - ענין שבירה, כמו (תהלים צא): "מִדֶּבֶר הוות".