מצודות על משלי יא ה

מצודת דוד

"תישר" - הצדקה שעושה היא מוליכה אותו בדרך הישר, לטוב לו.

"וברשעתו" - בהרשעה עצמה שהכין הרשע לזולתו, בה בעצמה יפול הוא.