קטע:מצודות על משלי יא ג

מצודת דוד

"תומת" - תמימות הישרים תנהיגם בדרך הטוב להם.

"וסלף" - עקמימות הבוגדים ישודד מהם נפשותם.

מצודת ציון

"וסלף" - ענין עקום, כמו (שמות כג): "ויסלף דברי צדיקים".

"ישדם" - מלשון שדידה וגזילה.