קטע:מצודות על משלי יא ב

מצודת דוד

"בא זדון" - כאשר בא איש זדון, בא עמו קלון, כי יבזה את הבריות; ועם צנועים בא חכמה.

מצודת ציון

"קלון" - בזיון.

"צנועים" - המסתתרים עצמם מרוב ענותנותם.