קטע:מצודות על משלי יא א

מצודת דוד

"מאזני מרמה" - העשוי להכריע הכף אשר ירצה לרמות הקונים.

"ואבן שלמה" - אבן משקל שהיא בשלימותה, מבלי חסרון, הוא לרצון לה'.

מצודת ציון

"מאזני" - כלי המשקל.