מצודות על משלי ט יח

מצודת דוד

"ולא ידע" - הנמשך אחריה אין נותן לב לדעת כי שם הוא מקום הרפאים, הם המתים שנרפו ונחלשו ע"י המיתה, ר"ל: הנמשך אחר התאווה הוא מעותד למות על ידה.

"בעמקי" - בעומק הגיהנם ירדו הקרואים ממנה ובאים לה.