מצודות על משלי ט יד

מצודת דוד

"לפתח ביתה" - לראות העוברים דרך עליה.

"מרומי קרת" - על כסאה עומדת במרום העיר, להשמיע קולה למרחוק.