מצודות על משלי ט יא

מצודת דוד

"כי בי" - בעבור עסק התורה ירבו ימיך, והימים האלה יוסיפו לך שנות חיים, כי ברבות הימים תרבה במעשים טובים ויתווסף לך בזה שנות חיים בעולם הבא.