קטע:מצודות על משלי ט טו

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"לעוברי דרך" - להעוברים שם דרך מהלכם, ההולכים באורח מישור בדרכי ה'; והיא ענין מליצה לומר שהנפש המתאווה תסית לעבירה ומראָה ערבות ותענוג העבירה.