קטע:מצודות על משלי ט ו

מצודת דוד

"עזבו" - לזאת אתם פתאים עזבו דרכיכם ותחיו, וצעדו מעתה בדרך בינה.

מצודת ציון

"ואשרו" - וצעדו, כמו (משלי כג): "ואשר בדרך לבך".