קטע:מצודות על משלי ט ה

מצודת דוד

"לכו לחמו" - אם אין לכם משל עצמיכם, בואו הנה ואכלו בלחמי ושתו היין אשר מזגתי אני, והוא ענין מליצה לומר: הלא חכמת התורה היא נחמדת מאירת עינים וחוננת דעת לההוגים בה, וכאלו מכרזת ואומרת: כל הרוצה ללמוד יבוא וילמוד, ואם צפון לבו משכל אני אשכילו דעה.

מצודת ציון

"לחמו" - אכלו לחם, ולתוספת ביאור אמר "בלחמי". וכן (ישעיהו י): "מסעף פארה".