מצודות על משלי ט ד

תבנית:ניווט קטעים

מצודת דוד

"מי פתי" - ותאמר מי פתי, שאין בו תבונה להכין מאכל, יסור ממקומו ויבוא הנה; וכן תקרא לחסר לב מכל וכל, ותאמר לו: